Reittiselosteet

Vaellusreitit:

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa toteuttama ”Reiteistä traileiksi” -hanke tilasi Joensuun Latu ry:ltä maakunnan itärajan pitkien reittien luokittelun Suomen Ladun reittiluokituksen mukaisesti. Itärajan pitkät reitit ovat etelästä pohjoiseen lueteltuna Taitajan taival, Susitaival, Karhunpolku, Itärajan retkeilyreitin pohjoisosa sekä UKK-reitin pohjoisosa. Nämä reitit kytkeytyvät toisiinsa joko suoraan tai yhdyspoluilla lukuunottamatta osuutta Teljosta Mujejärvelle. Tälläkin välillä on mahdollista kulkea omatoimisesti kartan kanssa ja hyödyntää alueelle sijaitsevia taukopaikkoja. Näiden kunnosta tai ylläpidosta ei ole kuitenkaan tietoa.

Reitit on kuljettu ja luokiteltu kesällä 2013, Karhunpolun osalta tehty päivityksiä 2017. Lisäksi maakuntaliiton toteuttamassa Pohjois-Karjalan virkistysreittien karttapalveluhankkeessa tilattiin reittiluokittelu ja kuvaus Kolinpolun ja Jaamankierroksen osalta, joka toteutettiin kesällä 2014. Pohjois-osan reitit on kuljettu kesällä 2016. Reittiselosteista löydät tarkat reittitiedot kuvineen koko matkan varrelta, molempiin suuntiin kuljettuina.

Muut reitit:

Majatalosta majataloon hiihtovaellusreitistä on tehty reittiselostus, josta löytyy tarkemman reittikuvauksen lisäksi muun muassa matkan varrelta löytyvien majatalojen yhteystiedot.

Pohjois-Karjalan virkistysreitit - Outdoors.VisitKarelia.fi:
Pohjois-Karjalan maakuntaliittoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusEuroopan unioni – Euroopan aluekehistysrahastoVipuvoimaa EU:lta 2007-2013