Reittiselosteet

Vaellusreitit:

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa toteuttama ”Reiteistä traileiksi” -hanke tilasi Joensuun Latu ry:ltä maakunnan itärajan pitkien reittien luokittelun Suomen Ladun reittiluokituksen mukaisesti. Itärajan pitkät reitit ovat etelästä (Ilomantsista alkaen) pohjoiseen lueteltuna Taitajan taival, Susitaival, Karhunpolku, Itärajan retkeilyreitin pohjoisosa sekä UKK-reitin pohjoisosa. Nämä reitit kytkeytyvät toisiinsa joko suoraan tai yhdyspoluilla. Osuus Teljosta Mujejärvelle ei ole enää ylläpidossa, mutta tälläkin välillä on mahdollista kulkea omatoimisesti kartan kanssa ja hyödyntää alueelle sijaitsevia taukopaikkoja.

Reitit on kuljettu ja luokiteltu kesällä 2013, Karhunpolun osalta tehty päivityksiä 2017 ja Susitapailaan osalta 2019 keväällä. Lisäksi maakuntaliiton toteuttamassa Pohjois-Karjalan virkistysreittien karttapalveluhankkeessa tilattiin reittiluokittelu ja kuvaus Kolinpolun ja Jaamankierroksen osalta, joka toteutettiin kesällä 2014. Pohjois-osan reitit on kuljettu kesällä 2016. Reittiselosteista löydät tarkat reittitiedot kuvineen ja taukopaikkoineen koko matkan varrelta, molempiin suuntiin kuljettuina.

Itärajan retkeilyreittien luokittelu:

  • Itärajan retkeilyreittien luokittelu: Koko pitkän itärajan retkeilyreitin luokittelu yhteysväleittäin alkaen Ilomantsista Lieksan ja Nurmeksen kautta Valtimolle. (HUOM: Kuljettu ja luokiteltu vuona 2013, muutoksia on tapahtunut reitin kunnossa ja palveluvarustuksessa!)

Taitajan taival ja Ilomantsin yhdyspolut:

Susitaival: (Selostuksen tekemisen jälkeen reittiä on korjattu ja huollettu, päivityksiä ei ole vielä tehty reittiselosteeseen!)

Karhunpolku:

Itärajan retkeilyreitin pohjoisosa: käsittää reitit Karhunpolun jälkeen Aittokoskelta (Teljon alueelta) Nurmeksen Mujejärven ja Valtimon Puukarin kautta Kainuun ja Pohjois-Karjalan rajalle Maanselkään. Maanselästä mahdollisuus jatkaa Vuokatin suuntaan. Tästä eteenpäin ei ole tehty reittiselosteita.

Kolinpolku:

Jaamankierros:

Muut reitit:

Majatalosta majataloon hiihtovaellusreitistä on tehty reittiselostus, josta löytyy tarkemman reittikuvauksen lisäksi muun muassa matkan varrelta löytyvien majatalojen yhteystiedot.

Pohjois-Karjalan virkistysreitit - Outdoors.VisitKarelia.fi:
Pohjois-Karjalan maakuntaliittoElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusEuroopan unioni – Euroopan aluekehistysrahastoVipuvoimaa EU:lta 2007-2013